หน้าแรก ประวัติชมรม กรรมการ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้สู่ประชาชน ติดต่อเรา

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2563

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2563

สมัครด่วน การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "Current diagnosis and management of multi-systemic diseases in cats,
Feline hypertension and hyperthyroidism" กำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถลงทะเบียนผ่าน google form ได้ที่  https://forms.gle/ycAgxf8ugCtfGXqJ9  หรือ ผ่าน QR code ด้านล่าง

ติดตามรายละเอียดได้ในเมนูสมัครประชุมวิชาการ

Tags :

Thai Society Of Feline Practitioners 
E-mail : tsofpthailand@gmail.com 
Facebook : TSOFP Thailand 
Fax : (+66) 0-2218-9799
 
  
view