หน้าแรก ประวัติชมรม กรรมการ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้สู่ประชาชน ติดต่อเรา

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2565

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2565

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3/2565 “Let’s improve cat wellbeing”
วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

Tags :
Thai Society Of Feline Practitioners
E-mail : tsofpthailand@gmail.com
Facebook : TSOFP Thailand
Fax : (+66) 0-2218-9799


 
  
view