หน้าแรก ประวัติชมรม กรรมการ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้สู่ประชาชน ติดต่อเรา

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2566

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2566

 

ารประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2566 “Looking into the loop”
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

 

Tags :
Thai Society Of Feline Practitioners
E-mail : tsofpthailand@gmail.com
Facebook : TSOFP Thailand
Fax : (+66) 0-2218-9799


 
  
view