หน้าแรก ประวัติชมรม กรรมการ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้สู่ประชาชน ติดต่อเรา
แมว: จำเลยโรคท็อกโซพลาสโมซิส ?

แมว: จำเลยโรคท็อกโซพลาสโมซิส ?

แมว: จำเลยโรคท็อกโซพลาสโมซิส ?ผศ.สพ.ญ.ดร. วรพร สุขุมาวาสีหน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในบรรดาโรคสัตว์สู่คนที่คนสามารถ......

อ่านต่อ
 โรคที่เกิดจากเชื้อราในแมว

โรคที่เกิดจากเชื้อราในแมว

รายการสัตวแพทย์สนทนา วันเสาร์ 9.00 น. Chula Radio Plus ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี ภาควิชาพยาธิวิทยา และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ......

อ่านต่อThai Society Of Feline Practitioners
E-mail : tsofpthailand@gmail.com
Facebook : TSOFP Thailand
Fax : (+66) 0-2218-9799


 
  
view