หน้าแรก ประวัติชมรม กรรมการ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้สู่ประชาชน ติดต่อเรา

กิจกรรมประจำปี
 

2567

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2567 ในหัวข้อ“Complete life care for newborns and kittens”ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567(ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


2566


การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2566 ในหัวข้อ “Looking into the loop”ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2566 “Germs into the loop” ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)การประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2566 “Getting out of the loop” ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


2565

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2565 ในหัวข้อ " Let’s take a close look at cat litter box: does it matter?" ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2565 ในหัวข้อ " Let’s take a deep look of cat's urinary system" ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


การประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2565 ในหัวข้อ "Let’s improve cat wellbeing" ในวันที่ 14 กันยายน 2565 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


2564

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2564 หัวข้อ " When (Cat's) Life is Hanging by a Thread:เมื่อชีวิต(แมว) แขวนบนเส้นด้าย" ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2564 ในหัวข้อ "Let the cat out of the bag เมื่อเรื่องมันแดง (น้อยลง)" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 


2563

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2563 ในหัวข้อ " Current diagnosis and management of multi-systemic diseases in cats and Feline hypertension & hyperthyroidism" ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2563 ในหัวข้อ " Current diagnosis and management of multi-systemic diseases in cats : Cat in Pain and Pain management" ในวันที่ 9 กันยายน 2563 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


2562

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2562 ในหัวข้อ "Infectious respiratory diseases: From concepts to practical issues" ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ "ติด3 (ติดเชื้อ-ติดแมว-ติดหมอ), Feline Leukemia Virus and Feline Immunodeficiency Virus" ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


การประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2562 ในหัวข้อ "Feline Infectious Peritonitis Virus" ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


2561

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "Solving the puzzle of the yellow cat: clinical approach to icterus" ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ "Red and white Cats: What can the color symbolize?" ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


การประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2561 ในหัวข้อ "Solving the puzzle of the dyspneic cat" ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


2560 
การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2560 ในหัวข้อ "How do we deal with changes in feline infectious disease" 
ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2560 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)
 


การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560 ในหัวข้อ " Update on the management of feline inflammatory diseases: Exploring the new frontier " ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2560 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


การประชุมวิชาการนานาชาติ " ISFM Asia-Pacific Feline Congress" ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2560 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


2559
การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2559 ในหัวข้อ  " Insights into Common Endocrine disorder in Cats " 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2559 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)
 


การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2559 ในหัวข้อ  " How can we help the pale cats? " 
ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2559 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


2558
การประชุมวิชาการ ISFM Feline Medicine Pre-congress World Small animal veterinary association congress (WSAVA) ครั้งที่ 40 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)
 
การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2558 ในหัวข้อ  " Let’s brush the dust off! What are new in feline infectious disease? " ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2558 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)
 
การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558 ในหัวข้อ  " How to manage cancer cats from D.. to D.. ? " 
ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2558 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


2557

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2557 ในหัวข้อ " Feline anesthesia and emergency  " 
ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2557
  
การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2557 ในหัวข้อ " How I treat Dermatologic and Neurologic disorder  
" ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2557
  
การประชุม Mastering cats with confidence : Webinar online program
ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 22 ตุลาคม 2557 (ดูรูปประกอบ คลิกที่นี่)


2556

การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2556 " A practical approach to the Cat with Diarrhea and Vomiting "
ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2556

Thai Society Of Feline Practitioners
E-mail : tsofpthailand@gmail.com
Facebook : TSOFP Thailand
Fax : (+66) 0-2218-9799


 
  
view